دبیر خانه هیئت اجرائی جذب اعضای هیئت علمی- معرفی اعضا هیات جذب
معرفی اعضا هیات جذب

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیات های اجرائی جذب

  

جبار علی ذاکری سردرودی

 سرپرست دانشگاه، ریئس  هیأت اجرائی جذب، عضو هیأت علمی دانشکده عمران

  تلفن: 77240400

 فکس: 77240405

  ایمیل: E-mail : zakeri AT iust.ac.ir

AWT IMAGE

حجت الاسلام والمسلمین احمد ابراهیمی نژاد

عضو هیأت اجرائی جذب ، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

تلفن: 77240456

فکس: 77240066

ایمیل: nahad@iust.ac.ir

 AWT IMAGE

دکتر نادر شریعیمداری

 عضو و دبیر هیأت اجرایی جذب ، عضو هیأت علمی دانشکده عمران

تلفن: 77240093 داخلی 3111

ایمیل: Shariatmadari AT iust.ac.ir

AWT IMAGE

  

دکتر محمد حسن شجاعی فرد

عضو هیأت اجرایی جذب، عضو هیأت علمی دانشکده خودرو

تلفن داخلی: 6400

 

AWT IMAGE

دکتر مهدی بیدآبادی

عضو هیأت اجرائی  جذب ، عضو هیآت علمی دانشکده مهندسی مکانیک

تلفن: 50-77240540  

فاکس: 77240488

ایمیل: bidabadi@iust.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر محمود مهرداد شکریه

عضو هیأت اجرایی جذب- عضو هیأت علمی دانشکده مکانیک

تلفن: 50-77240540

فکس: 77240488

ایمیل: shokrieh AT iust.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر منصور انبیاء

عضو هیأت اجرائی جذب ، عضو هیأت علمی دانشکده شیمی

تلفن: 17 - 77240516

فکس: 77491204 - 021

ایمیل: anbia@iust.ac.ir

AWT IMAGE

 دکتر مسعود هادیان دهکردی

عضو هیأت اجرائی جذب، عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی

تلفن: 77240540 داخلی 5469

   ایمیل: educate-vc@iust.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر محمد رضا ابو طالبی

عضو هیأت اجرائی جذب ، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد

ایمیل: mrezab@iust.ac.ir

  

نشانی مطلب در وبگاه دبیر خانه هیئت اجرائی جذب اعضای هیئت علمی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=67.9452.14001.fa
برگشت به اصل مطلب